پنجشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۸

E N G L A N Dانگلیس بخش اعظمی از جزیره بریتانیا را تشکیل می‌دهد که از شمال همسایه اسکاتلند و از غرب همسایه ویلز می‌باشد. دریای ایرلند در شمالغرب ایم کشور و دریای سلتیک در جنوبغربی آن واقع شده‌اند. انگلیس از شرق به دریای شمال محدود می‌باشد. کانال انگلیس (دریای مانش) جدا کننده این جزیره از سایر کشورهای اروپایی است.

نام انگلیس (England) از لغت Englaland به معنی سرزمین اَنگِل‌ها (Angles) گرفته شده است. اَنگِل‌ها گروهی از ژرمن‌ها بوده‌اند که اوایل قرون وسطا (قرن 5 و 6 میلادی) در این سرزمین مستقر شدند. اَنگِل‌ها از سرزمینی حوالی دریای بالتیک به انگلیس کوچ کرده بودند.

بریتانیا از سال 927 میلادی به کشوری متحد تبدیل شد و در دوران طلایی اکتشافات جغرافیایی (قرن 15 میلادی) فرهنگ و قوانین خود را در سرتاسر دنیا اشاعه داد. از آن زمان تا کنون زبان انگلیسی، کلیساهای انگلوساکسون، قوانین بریتانیا و سیستم دولت پارلمانی در بسیاری از کشورها رواج یافته است.

انگلیس با 51 میلیون نفر جمعیت تقریباً 84% جمعیت کل بریتانیا را در خود جای داده است و لندن پایتخت این کشور با 11 میلیون نفر جمعیت پر جمعیت ترین شهر این کشور است.

انگلیس تابستان‌های گرم و زمستان‌های سردی دارد و بارندگی در این کشور و در طول سال تقریباً یکنواخت بسیار زیاد می‌باشد. دمای هوا در طول سال عموماً بین 5- تا 30+ متغیر است و علی رغم سرمای زیاد، برف زیادی در نواحی پست این کشور نمی‌بارد.

England is a country that is part of the United Kingdom. It shares land borders with Scotland to the north and Wales to the west; the Irish Sea is to the North West, the Celtic Sea to the south west and the North Sea to the east, with the English Channel to the south separating it from continental Europe.

The name "England" is derived from the Old English word Englaland, which means "land of the Angles". The Angles were one of the Germanic tribes that settled in England during the Early Middle Ages. The Angles came from the Angeln peninsula in the Bay of Kiel area of the Baltic Sea.

The area now called England has been settled by people of various cultures for about 35,000 years, but it takes its name from the Angles, one of the Germanic tribes who settled during the 5th and 6th centuries. England became a unified state in AD 927, and since the Age of Discovery, which began during the 15th century, has had a significant cultural and legal impact on the wider world. The English language, the Anglican Church, and English law—the basis for the common law legal systems of many other countries around the world—developed in England, and the country's parliamentary system of government has been widely adopted by other nations.

England's population is about 51 million, around 84% of the population of the United Kingdom, and is largely concentrated in London. London, England's capital is the largest metropolitan area in the United Kingdom and the largest urban zone in the European Union by most measures.

Geography:

The climate of the United Kingdom is classified as a mid-latitude oceanic climate (Koppen climate classification Cfb and in the Scottish Highlands Cfc), with warm summers, cool winters and plentiful precipitation throughout the year.

England has a temperate climate, with plentiful rainfall all year round, although the seasons are quite variable in temperature. However, temperatures rarely fall below −5 °C (23 °F) or rise above 30 °C (86 °F). The prevailing wind is from the south-west, bringing mild and wet weather to England regularly from the Atlantic Ocean. It is driest in the east and warmest in the south, which is closest to the European mainland. Snowfall can occur in winter and early spring, although it is not that common away from high ground.

هیچ نظری موجود نیست: